КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ: ЖЕҢІЛ ЖӘНЕ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, БИЗНЕС САЛАЛАРЫ БОЙЫНША БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІКТІ КӘСІБИ МАМАНДАР ДАЯРЛАУ. КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ: ЖЕҢІЛ ЖӘНЕ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, БИЗНЕС САЛАЛАРЫ БОЙЫНША БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІКТІ КӘСІБИ МАМАНДАР ДАЯРЛАУ.КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ: ЖЕҢІЛ ЖӘНЕ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, БИЗНЕС САЛАЛАРЫ БОЙЫНША БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІКТІ КӘСІБИ МАМАНДАР ДАЯРЛАУ.Телефоны: +7(7172)725 834, +7(7172)725 845, +7 775 828 88 66

Гранттар туралы мәліметтер

Перечень специальностей и квалификации по подготовке кадров с техническим и професиональным образованием по государственному образовательному заказу на 2022-2023 год


Перечень специальностей и квалификации по подготовке кадров с техническим и професиональным образованием по государственному образовательному заказу на 2022-2023 год
Код специальности Профиль образования, наименование специальности Код квалификации Наименование квалификации ВСЕГО на базе 9 класса язык обучение на базе 11 класса язык обучение На базе ТиПО язык обучение
казахский русский казахский русский казахский русский


Колледж АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
1 01140500 Физическая культура и спорт 4S01140501 Учитель физической культуры 150 75 50 25


2 06130100 Программное обеспечение (по видам) 4S06130105 Техник информационных систем 150 75 50
25

3 07211300 Технология производства пищевых продуктов 4S07211303 Техник-технолог 50 25 254 07230100 Швейное производство и моделирование одежды* 4S07230106 Модельер - конструктор 65 40 255 10130100 Гостиничный бизнес 4S10130104 Супервайзер 100 50 506 10150100 Туризм 4S10150104 Менеджер по туризму 80 30 50

Перечень организаций ТиППО, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с ТиППО на 2022-2023 учебный год (среднее звено)
БИН организации Наименование организации на русском языке Наименование организации на казахском языке Код специальности Наименование специальности на русском языке Наименование специальности на казахском языке Код квалификации Наименование квалификации на русском языке Наименование квалификации на казахском языке на базе 9 кл на базе 11 кл на базе ТиПО

030240001575 Колледж АО «Казахский университет технологии и бизнеса» «Казақ технология және бизнес университеті» АҚ колледжі 01140500 01140500 "Физическая культура и спорт" 01140500 "Дене тәрбиесі және спорт" 4S01140501 4S01140501 "Учитель физической культуры" 4S01140501 "Дене тәрбиесі мұғалімі" казахский русский казахский русский
06130100 06130100 "Программное обеспечение" (по видам) 06130100 "Бағдарламалық қамтамасыз ету" (түрлері бойынша) 4S06130105 4S06130105 "Техник информационных систем" 4S06130105 "Ақпараттық жүйелер технигі" казахский русский казахский русский
07211300 07211300 "Технология производства пищевых продуктов" 07211300 "Тағам өндірісінің технологиясы" 4S07211303 4S07211303 "Техник-технолог" 4S07211303 "Техник-технолог" казахский русский казахский русский
07230100 07230100 "Швейное производство и моделирование одежды" 07230100 "Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу" 4S07230106 4S07230106 "Модельер - конструктор" 4S07230106 "Модельер-конструктор" казахский русский

10130100 10130100 "Гостиничный бизнес" 10130100 "Қонақ үй бизнесі" 4S10130104 4S10130104 "Супервайзер" 4S10130104 "Супервайзер" казахский русский

10150100 10150100 "Туризм" 10150100 "Туризм" 4S10150104 4S10150104 Менеджер по туризму 4S10150104 "Туризм менеджері" казахский русский

Қабылдау ережелері

Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

- оқудың күндізгі нысанына 25 маусым мен 25 тамыз аралығында;

- оқудың сырттай нысанына 25 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

- 01140500 – «Дене тәрбиесі және спорт», 02110300 – «Графикалық және мультимедиялық дизайн», 07310100 – «Архитектура» мамандықтары бойынша 25 маусымнан 20 тамыз аралығында жүзеге асырылады.


Оқуға түсу білімі туралы куәліктің бағасы бойынша өткізіледі, ал 01140500 – «Дене тәрбиесі және спорт», 02110300 – «Графикалық және мультимедиялық дизайн» және 07310100 – «Архитектура» мамандықтары бойынша шығармашылық емтихандар 21 шілде мен 25 тамыз аралығында өткізіледі.


Білім алушылардың құрамына қабылдау: күндізгі оқу нысанына – 28 тамыз бен 30 тамыз аралығында; сырттай оқу нысанына – 25 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.


Оқуға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттар тапсырады: 

1. Білімі туралы құжаттың (аттестат) түпнұсқасы;

2. Жеке куәліктің (тууы туралы куәлік) көшірмесі;

3. 075-у нысандағы медициналық анықтама (мүгедек балалар үшін № 088-У нысаны бойынша МӘСҚ);

4. 3*4 көлемдегі 4 фотосурет

5. Флюрография түсірілімі.

 

 

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: 

Нұр-Сұлтан қ, Қ. Мұхаметханов к, 37 А.

байланыс телефондары: 8(7172) 725 845, 8 775 828 88 66

www.qutb.edu.kz

Е-mail: kazutb_kolledzh@mail.ru

Оқу құны және жеңілдіктер
Жеңілдік